అభిమాన గమనికలు

 బీస్టీ బాయ్స్ కవర్లు

మెట్రోనమీలో VIPలు

@పాలిడోరబుల్

'#BeastieBoys నా మొదటి కచేరీ నాకు 13 ఏళ్లు! గొప్ప కవర్‌లకు ధన్యవాదాలు, @రోలింగ్‌స్టోన్.' (సమర్పించిన వారు @పాలిడోరబుల్ Instagram ద్వారా)