ఆల్ టైమ్ 20 మోస్ట్ మెమరబుల్ యుగళగీతాలు

కెవిన్ మజూర్/వైర్ ఇమేజ్

మార్చి ప్రారంభంలో కాన్యే వెస్ట్ మరియు జే-జెడ్ వారి దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సహకార ఆల్బమ్‌ను విడుదల చేస్తుంది సింహాసనాన్ని చూడండి . లీడ్-ఆఫ్ సింగిల్ 'H.A.M' చాలా మంది అభిమానులను అణగదొక్కింది, ఇది ఆల్-స్టార్ డ్యూయెట్‌ల యొక్క సుదీర్ఘ చరిత్రను తిరిగి ఆలోచించేలా చేసింది - కొన్ని ఊహించదగినవి, కొన్ని పూర్తిగా ఊహించనివి. కొన్నిసార్లు వారు అద్భుతంగా ఉన్నారు (ఎల్టన్ మరియు ఎమినెం అనుకోండి). ఇతర సమయాల్లో అవి చాలా ఫ్లాట్‌గా వస్తాయి (జిమ్మీ పేజ్‌తో డిడ్డీ అని అనుకోండి). గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా మరో 19 సూపర్ స్టార్ యుగళగీతాలను ఇక్కడ చూడండి.