జాన్ డిగ్‌వీడ్ మరియు డానీ టెనాగ్లియా లైట్ అప్ గవర్నర్స్ ఐలాండ్

 ఈవెంట్ టెనాగ్లియా డిగ్‌వీడ్ చేసింది

డౌగ్ వాన్ సంత్ | www.facebook.com/dougvansant

ఆగస్ట్ 11, 2012న న్యూయార్క్‌లోని గవర్నర్స్ ఐలాండ్ బీచ్ క్లబ్‌లో మేడ్ ఈవెంట్ పార్టీ సందర్భంగా ప్లెజర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది.