ముల్లెట్స్, 'ఫ్రోస్ & బీహైవ్స్

 స్లై స్టోన్

ముల్లెట్స్, 'ఫ్రోస్ & బీహైవ్స్

మైఖేల్ ఓచ్స్ ఆర్కైవ్స్/జెట్టి

ది స్లై అండ్ ది ఫ్యామిలీ స్టోన్ ఫ్రంట్‌మ్యాన్ (1969లో చిత్రీకరించబడింది) 1960ల బ్లాక్ ప్రైడ్‌ను అతని విపరీతమైన ఆఫ్రోతో మూర్తీభవించాడు.సంబంధిత

మీరు రాక్ & రోల్ స్టార్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా?: RS కాంటెస్ట్ కవర్‌ని ఎంచుకోండి