ఫోటోలు: నీల్ యంగ్‌పై రెండు క్లాసిక్ టేక్స్

© హెన్రీ డిల్ట్జ్ మోరిసన్ హోటల్ గ్యాలరీ సౌజన్యంతో

1960ల చివరలో బఫెలో స్ప్రింగ్‌ఫీల్డ్.