రాక్ & రోల్ డాడ్స్

 రాక్ అండ్ రోల్ నాన్నలు

జాన్ వర్వాటోస్ కోసం డోనాటో సర్డెల్లా / జెట్టి చిత్రాలు

ఏప్రిల్ 13, 2014న కాలిఫోర్నియాలోని వెస్ట్ హాలీవుడ్‌లోని జాన్ వార్వాటోస్ 11వ వార్షిక స్టువర్ట్ హౌస్ బెనిఫిట్‌లో విల్లీ నెల్సన్ కుమారులు మీకా మరియు లుకాస్ నెల్సన్‌తో కలిసి.