స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల మాటలలో జార్జ్ హారిసన్

 జార్జ్ హారిసన్ ప్రత్యేక కోట్స్

మెక్‌కార్తీ/ఎక్స్‌ప్రెస్/జెట్టి ఇమేజెస్

'జార్జ్ నిజంగా ఆసక్తికరమైన మనస్సు కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతను ఏదైనా పనిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అతను ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు.' -ఒలివియా హారిసన్

జార్జ్ హారిసన్ మార్చి, 1970లో హరే కృష్ణ దేవాలయం నుండి స్నేహితులతో కలిసి